Tidningar

Här ligger exempel på tidningsprojekt jag drivit tillsammans med Elina Grandin som ZON, Kom Ut, Puss  samt enstaka nummer av tidningssatsningar jag varit inblandad i som Re:Public Service och Ottar.