ARTIKLAR

Här finns ett urval artiklar i kronologisk ordning från ett decennium av skrivande. Många följer de bokprojekt och ämnen jag valt att fokusera på,  svensk hivpolitik,  asylfrågor, mer direkt queerpolitik och de senaste två åren stort fokus på nationalismens effekter på sexualitets- och könsfrågor.