Ungdomsmottagning om arbetet mot hedersrelaterat våld

06-detvarnogjagsomlardemigmest

”Det var nog jag som lärde mig mest” – om strävan efter ökad öppenhet och närvaro i mötet med unga. En dokumentation på 40 sidor, byggt på intervjuer om det projekt som pågick mellan 2005 och 2010 under namnet Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld på ungdomsmottagningen i Rågsved. 2012