Hatbrottsstudie

En studie av homofoba hatbrott i Sverige, tillsammans med kriminologen Eva Tiby. Forum för levande historia 2006

En rapport om hatbrottsanmälningars väg från brott till dom med särskilt fokus på förövarna och på att ta reda på mer om vilka som begår homofobiska hatbrott och hur fallen tas hand om inom rättsväsendet.

Jag gjorde tre fall-intervjuer i studien med förövare som dömts utifrån den tilläggsklausul som finns om hatbrott. Intervjuerna fungerar som ett tillägg till Eva Tibys genomgång och analys av rättsväsendets hantering av hatbrott.