Mamma, krig och behov

Material om svensk asylpolitik till ABF-material maj 2016

”Mamma, krig och behov” skriver en kille på en whiteboard som de tre saker som fortsätter ha störst betydelse och påverka hans liv. Det är veckans möte hos RFSL:s nätverk Newcomers som stöttar hbt-flyktingar från hela världen. Männen är i majoritet, tillsammans med några kvinnor och transpersoner, fler nu sedan kriget i Syrien bröt ut. Den här kvällen är det ett 50-tal personer på plats som dricker en kopp kaffe, pratar, tipsar om jobb. Det har gått bra för många, kanske till och med för de flesta som är här ikväll. Nu läser de svenska, söker jobb och längtar efter ett vardagsliv. Jag pratar med Logal Bet Kako. Han såg kriget i Damaskus, lämnade sin hemstad i Syrien, kanske för alltid.

– Mitt drömjobb är sångare men i väntan på den chansen pluggar jag på SFI, är aktivist för homo- bi- och transfrågor och jobbar som översättare på arabiska, säger han.

Nu har han åtminstone den vardag som han bara drömde om förut.

Jag tänker på de som inte är här. Sahar som flydde från ett land i Nordafrika, lämnade sin familj och ett kommande påtvingat äktenskap. Hon ville leva sitt liv på egna villkor, älska kvinnor som hon ville och efter att det var uttalat i familjen fanns det liksom ingen väg tillbaka. Vi satt en stund på ett kafé på Södermalm i Stockholm dit hon tagit sig från förorten där hon nu arbetade med att sköta barn och lite städning i en stor villa mot husrum och fickpengar. ”Hjälp mig” sa hon, kramade min hand hårt och syftade på papperen som ännu saknades för att göra henne laglig. Jag vet inte var hon är idag. Jag vet inte heller var Mohammed är, han som kedjerökte och gömde sig undan svensk polis för att inte bli tillbakavisad till Irak. Han som visade mig ett ärr vid tidningen efter att ha blivit nedslagen vid t-centralen. De ropade ”jävla bög” på arabiska, gänget som sparkade honom. Sahars och Mohammeds berättelser räckte inte till, gick inte igenom det system som reglerad invandring innebär och där ytterst en bevisad och trovärdig berättelse om förföljelse för att leda till beviljad asyl eller uppehållstillstånd istället för avslag måste godkännas innan en illegal status ska bli betraktad som legal.

Som journalist har jag hört och läst så många berättelser genom åren, sett så många ansökningar från människor som sökt asyl på grunderna sexualitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck. Det finns inga garantier i ett migrationssystem som vårt. Men trots den uppmärksamhet den här typen av fall idag genererar jämfört med för säg, 40 år sen när de första omskrivna fallen av då framförallt män från forna öst kom till Sverige förföljda utifrån sin homosexualitet tycks det förvånansvärt svårt att hitta en konsekvent linje i bedömningarna av de här fallen. Det är kontentan i det som Stig-Åke Petersson, numera pensionerad flyktinghandläggare för RFSL, iakttagit genom fyra årtionden.

– De som idag får avslag får det ännu oftast därför att den sexuella läggningen inte är styrkt, hittills har det argumentet inte använts vid könsidentitet, men vi får väl se. Man tror inte att hen är homosexuell

– De svårigheter som under så lång tid präglat asylpolitiken när det kommer till de här frågorna fortsätter vara rådande, säger han lite luttrat.

Ändå finns idag vägledningar, bedömningar, riktlinjer, domstolprejudikat och rapporter från tunga instanser med vettiga underlag i syfte att säkerställa en rättvis bedömning för den här typen av fall. Det handlar om att fastslå om personen bedöms tillhöra en grupp i behov av skydd (i detta fall hbt-personer) bedöma hur situationen ser ut i hemlandet utifrån landinformation och om den asylsökande lyckats bevisa tidigare förföljelse. Och ändå fortsätter kritiken om en inkonsekvent och rättosäker bedömning när det gäller fall av människor som flytt undan förföljelse till sexualitet och kön. Det handlar om fall där liknande bakgrunder och situationer bedöms olika eller om fall där privata, irrelevanta frågor ställs för att försöka ta reda på en persons ”äkta” sexuella läggning eller könsuttryck. Det är helt enkelt som om systemet inte klarar av att uppnå en rättvis nivå för bedömning av den här typen av fall.  ”Att bedöma en sökandes sexuella bakgrund är i huvudsak en fråga om trovärdighet…Sökandens egna berättelse är den huvudsakliga och ofta enda beviskällan.” Så lyder en typ av resonemang som man försöker inpränta hos handläggare och jurister, detta hämtat från ett fall som inkluderar sexuell läggning och som tagits upp i migrationsöverdomstolen.

Det kanske låter enkelt, men rimligheten till trots blir ett så tänjbart och svårt begrepp som trovärdighet något som fortsätter ställa till det om och om igen.

– Synen på flyktingen fortsätter genomsyras av berättelsen om en heterosexuell man som flyr från krig, säger asylrättsadvokaten Ignacio Vita i en panel där problem som människor möter som söker asyl utifrån sexuell läggning, kön, könsuttryck eller könsidentitet diskuteras.

Ignacio Vitas ingång, liksom många andras av de jurister och advokater med lång erfarenhet av svensk asylrätt, handlar delvis om en kritik av ett system som inte förmår hitta en konsekvent bedömning utifrån enskilda fall, från intervjuer och berättelser som den här typen av ”nya” fall innebär. Som om det saknas en grund för bemötande och bedömning av många av de människor som sitter mitt emot. Bland de människor som kanske landar här en kortare eller längre stund, del av komplexa, globala rörelser och enskilda människoöden och historier fortsätter att blottlägga problem i systemet. Idag går det bara att hoppas att Sahar, Mohammed eller någon av alla de andra som fått nej på sina ansökningar hittar hem på något annat sätt, någonstans i världen.

Anna-Maria Sörberg

Läs mer på:

Metodmaterial för Forum för Levande Historia.

http://www.levandehistoria.se/hbtq/Jimmy-Sserwadda-sexuell-laggning-blir-skal-att-kunna-soka-asyl

UNHCR riktlinjer om flyktingstatus relaterad till sexuell läggning och könsidentitet

http://sverigeforunhcr.se/hbt-flyktingar#fakta

Grandin, Elina & Sörberg, Anna-Maria (2010). Okänt folk. Om förståelse av genusproblematiker och utsatthet på grunden sexuell läggning och könsidentitet i Migrationsverkets landinformation.

lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=36415

Wolf-Waltz, Ove, Törner, Elin & Borg, Henrik (2010). Normkritisk studie av asylprövningen (Slutrapport). Ramböll.

http://www.qx.se/uploads/17/2b56646f1a7b41cfe5ba70548c77a9.pdf

Fleeing Homophobia, Asylym Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe. Vrije Universtiteit Amsterdam Sabine Jansen & Thomas Spijkerboer 2011

http://www.refworld.org/docid/4ebba7852.html

Artikel för publikation om svensk flyktingpolitik utgiven av ABF Stockholm 2016