Ottar (2 x specialbilagor)

ottar_kropp

Två specialsatsningar i form av bilagor som jag redaktörade som del av RFSUs tidning Ottar. Den ena fokuserad på kroppen och kroppspolitik, den andra på åldrande med ett queert perspektiv. Båda utkom under våren/sommaren 2014.