Sexualpolitiska nyckeltexter

Ottar maj 2015

Gillar du sex – läsa om det, politik och motstånd? Då har du fullt upp i en av de vildast sammansatta antologierna jag ramlat över på länge. Det kan knappast kallas rafflande 500 sidor akademiska analyser men de snabba nedslagen och variationen av teman ger ett driv och styrka i att läsa texterna tillsammans.

För att nämna några nedslag: Sara Edenheim finner hur klassperspektivet försvunnit i dagens mer liberala eller individualistiska äktenskapsutredningar Karin Hassan Jansson ser hur skammen fortsätter tillhöra den våldtagna kvinnan, Carl-Michael Edenborg analyserar bordelldiktningen från 1700-talet som början på en modernt formulerad sexualsyn, bortanför religionens skamgrepp över människan. Gunlög Fur undersöker kolonialisten Carl von Linnés människosyn inför det ”främmande folket” – samernas – som med en mer radikal syn på kön visar nya queera ögonblick från historien. Vad skulle hänt om vi inte fått den framväx av identitetspolitiska rörelser vi haft, hade homo- och hetero som binär kunnat upplösas? 60-talets (hetero)sexuella frihetsrörelser, var de mer queera än dagens? Ja, ni hajar, det finns såklart inga svar, men frågorna räcker långt no.

Vad som tydligt framträder är att historien aldrig är linjär och godtyckligheten i vad som bedöms som normalt eller perverst genom historien är stor liksom radikalitet och motstånd har funnits i alla tider.

Om det inte är bra idag så var det knappast bättre förr, men arbetet med att förändra och förstå oss själva på nya sätt håller hoppet vid liv om att mycket mer är möjligt, att inget lidande är för evigt. Det räcker långt.

Anna-Maria Sörberg

Sexualpolitiska nyckeltexter: Klara Arnberg, Pia Laskar, Fia Sundevall (Red) (Med ytterligare ett 20-tal akademikers bidrag). 2015