Okänt folk

04-okantfolk

En studie på uppdrag av Migrationsverket rörande förståelsen av genusproblematiker och asylgrunderna sexuell läggning och könsidentitet i landinformationen och Migrationsverkets landinformationsenhet Elina Grandin  & Anna-Maria Sörberg 2010.

Okänt folk – Om förståelse av genusproblematiker och utsatthet på grunden sexuell läggning och könsidentitet i Migrationsverkets landinformation. 

lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId=36415

Engelsk översättning 1 januari 2011:

lifos.migrationsverket.se/dokument?documentAttachmentId