ZON

59-zon

ZON var Sveriges första queermagasin och kom med första numret sommaren 1999. Vi var ett gäng skribenter och fotografer som samlades kring tidningen från starten där jag, Elina Grandin, Roger Wilson och Lotta Nordlander utgjorde gänget bakom de första numren.  ZON hade som ambition att utmana formuleringar av maktordningar kopplat till kön, sexualitet och annorlundaskap. De queerpolitiska teorier och idébyggen som fått sådan fart i början av 90-talet var en stark inspiration. En grundläggande tanke var att utgå från avvikande som styrka, en hyllning och genom det lyfta nya sätt att tänka kring och skildra queera perspektiv och historier. Vi betraktade tidningen som del av de sexualpolitiska och frihetliga vänstervågor som vid millenieskiftet fick ny kraft där feministiska frågor, djurrättsfrågor, globala aktiviströrelser som Attac samlade perspektiv och förhoppningar om en utvidgning av vänsterns perspektiv. ZON utkom i åtta nummer mellan 1999 och 2003. Vi arbetade med skribenter o fotografer som Tomas Hemstad, Anders Backlund, Elisabeth Ohlson, Torbjörn Elensky, Manu Seppänen och många fler.

60-zon-inlaga