Höra Hemma

27-hora_hemma

Höra Hemma producerades som ett grundmaterial för RFSL 2008 av *Zie* som stod för form och innehåll.

”Idag börjar allt fler bli medvetna om att det som finns mellan benen inte motsvaras av det som finns mellan öronen. Att beteckningar som man och kvinna är för snäva för att fånga de skilda upplevelser av könsidentitet som motsvarar våra upplevelser. Könsidentiteten är central i det hierarkiska system som reglerar och fördelar uppgifter och positioner i samhället. Den som bestämmer hur våra kroppar och begär får lov att se ut och vilka som är mest värda.”