Kom Ut

38-komut

Tidningen Kom Ut var RFSL:s oberoende tidning som sedan 1979 utkom som  papperstidning med tio nummer per år. När tidningens dåvarande chefredaktör Greger Eman dog 2003 fick *Zie*, byrån jag och Elina Grandin drivit sedan början av 2000-talet för gemensamma projekt, förfrågan om en redaktionell omgörning och nysatsning.

38-komut_thumb

Tidningen delades in i två delar, en oberoende för bevakning av sexualpolitiska frågor med idépolitiska, teoretiska och praktiska ingångar och en bilaga som tog fasta på nyheter och händelser inom RFSL.

Efter omgörning och tre nummer i ny regi tog jag mig an arbetet som chefredaktör under tre år. Som tabloid med regelbunden utgivning kommenterade tidningen samtida sexualpolitiska frågor med snabbhet och regelbundet. Materialet varvade högt o lågt, teori, praktik, politik, kamp. Den fungerade även som plantskola för nya queera röster, inte minst för de som ingick i en efterlängtad våg där ett mer samlat fokus på könsöverskridande tog plats.

Efter drygt 30 nummer lämnade jag över arbetet till Marit Östberg som körde vidare i ny regi. 2009 lämnade tidningen tabloidformatet, blev magasin och kom ut med fyra nr/år. Sedan 2012 är den vilande i brist på finansiering.